Panna Mária - Kráľovná Pomoci

15.8.1995 - prostredníctvom Martina

"Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko."

Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.

Významné sviatky v Dechticiach


Pravidelné púte na zjavenie Panny Márie

1.nedeľa (po 1.piatku) na hore: Boričky

V súčasnosti sa púť na prvú nedeľu po prvom piatku začína napoludnie

o 12:00 hodine na námestí.

Po modlitbe Anjel Pána (Raduj sa nebies Kráľovná - vo veľkonočnom období) sa v sprievode vydávajú pútnici spoločne s vizionármi na púť ku krížu.

https://www.avemaria.sk/dechtice/?page=pl

9.9.2018 Púť "chorých"

Kráľovná Pomoci pozýva na púť všetkých chorých

20.08.1995 - prostredníctvom Martina (Dechtice)

Moje drahé deti!
Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, prajem si, aby ste v septembri, prvú nedeľu v mesiaci, na posvätený vrch vyniesli chorých - aspoň tých, ktorých poznáte a mohli by ísť. Aby ste sa pripravovali na moje zjavenie celú nedeľu v mene slávenia Božského Srdca milosti, lebo Ježiša vám stále prinášam, a chcem vám ho prinášať. Prinášam vám ho aj sem vždy. Milujem vás. Deti a ešte to, že cez ruženec, keď máte ruky nad hlavou, majte dlane roztvorené k miestu zjavenia. S Bohom, deti moje.

www.avemaria.sk/dechtice/?ooa=p5o8&page=pva


V Dechticiach sme si vyprosili dieťatko

Všetko sa to začalo v roku 2006, bola sobota. Pre mňa a môjho budúceho manžela -Danka veľmi významný a dôležitý deň v živote. V tento deň sme si pred Pánom sľúbili vernosť a povedali svoje ÁNO.

https://www.avemaria.sk/dechtice/?page=svdo

Vizionári od počiatku zjavení

Ako sa zjavenia Kráľovnej Pomoci začali?

Martin rozpráva:

"Bola nedeľa 4.decembra 1994. Ja, Adriana, Michaela a Simona sme išli z rannej sv. omše domov. Cestou sme sa rozprávali a dohadovali sa, kedy a ako pôjdeme na púť na Dobrú Vodu. Ako sme sa rozchádzali zistili sme, že ani jednému z nás sa nechce ísť, pretože bolo chladno a mrazivo. Zrazu Michaela s preľaknutím vykríkla: ,Pozrite na slnko!´

Viac na: https://www.avemaria.sk/dechtice/?page=gz

Lucia Vadíková (nar. 26. 7. 1981), ktorá počula hlas Panny Márie od 28. 12. 1995

Martin Gavenda (nar. 10. 2. 1979), ktorému začali zjavenia 4. 12. 1994
Mária Gavendová (nar. 21. 12. 1980), ktorá počuje hlas Panny Márie od 19. 9. 1995
Adriana Kúdelová (nar. 8. 1. 1981), ktorá počuje hlas Panny Márie od 21. 5. 1996
Jozef Danko (nar. 27. 5. 1985), ktorý počuje hlas Panny Márie od 22. 5. 1996

Simona Árendásová rod. Kumpanová (nar. 6. 1. 1982), ktorá počuje hlas Panny Márie od 21. 5. 1996

Martina Kalašová (nar. 9. 5. 1984), ktorá Pannu Máriu po prvý raz videla a počula 2. 5. 1996

Prameň posvätený Kráľovnou Pomoci

SVEDECTVO uzdravenia pri užívaní vody posvätenej Pannou Máriou:

...25. mája sa mu stav natoľko zlepšil, že bol prepustený do domáceho liečenia. V bezvedomí bol 7 týždňov. Lekári mali obavu, či vôbec bude hovoriť, lebo nerozprával, len ukazoval. Dnes rozpráva, vníma a chodí. Stále pije vodičku z Dechtíc a každému, kto ho príde navštíviť, hovorí: "Panna Mária je vynikajúca, lebo sa za mňa prihovorila u Ježiška."

Viac na : https://www.avemaria.sk/dechtice/?page=sjsn